Huomioitavaa Peuralammen alueella metsästettäessä

Neovan kanssa on neuvottelut kesken heidän alueiden metsästysvuokrasopimukseen liittyen Peuralammella. Tällä hetkellä 17.8.2023 seuralla ei ole metsästysvuokrasopimusta Neovan alueille. Johtokunta pyytää kiinnittämään asiaan erityistä huomiota ja tarkastamaan kartat, jotka maavouti päivittänyt vastaamaan voimassaolevaa tilannetta. Karttojen osalta muutos tehdään heti kun vuokrasopimus on solmittu, tästä myös tiedotetaan erikseen.

Johtokunta tai maavouti vastaa tarvittaessa kysymyksiin alueisiin litityen.

-Johtokunta