SSMS rintamerkkien ja viirin säännöt

SISÄ-SUOMEN METSÄSTYSSEURA RY:N RINTAMERKKIEN SÄÄNNÖT
Sisä-Suomen Metsästysseura ry:llä on kolmenlaisia (3), rintamerkkejä:
1. jäsenmerkki
2. ansiomerkki
3. kultainen ansiomerkki
Jäsenmerkki
on hopeasta valmistettu ja sen kuvion muodostaa: Keskikuviona lentävän linnun kuva,
yläreunassa kirjaimet S.S.M.S, ja alareunassa kaksi (2) metsästysampuma-asetta, jotka ristissä
piiput viistosti ylöspäin, vuosiluku 1926 on linnun ja aseitten välissä sekä merkin reunassa
havuseppeleet.
Ansiomerkki
on muuten samanlainen kuin jäsenmerkkikin, paitsi, että, merkin keskikuviona oleva linnun kuva
on kullattu.
Kultainen ansiomerkki
on muuten samanlainen kuin jäsenmerkki, mutta se on kokonaan kullattu.
Jäsenmerkin saa jokainen seuran jäsen ostaa johtokunnan kulloinkin vahvistamalla hinnalla.
Myöskin seuraan kuulumattomalle henkilölle saadaan merkki luovuttaa johtokunnan
yksimielisellä päätöksellä, kunnian tai huomionosoituksena seuraamme myötämielisesti
suhtautuneille. Viimeksi mainituille henkilöille merkki on maksuton ja pidetään merkin saajista
luetteloa.
Ansiomerkin, joka voidaan antaa vain seuran jäsenelle tai entiselle seuran jäsenelle, antamisesta
päättää johtokunta äänten enemmistöllä.
Merkkejä jaetaan johtokunnan harkinnan mukainen lukumäärä kerrallaan seuran
vuosikokouksissa tai muissa seuran juhlatilaisuuksissa
Merkin yleisinä jakoperusteina on, että henkilö on ollut seuran jäsenenä vähintään 5 vuotta ja on
ottanut aktiivisesti osaa seuratoimintaan, ja että hän on: joko:
1. toiminut tunnollisesti seuran virkailijana, tai johtokunnan jäsenenä, taikka,
2. suorittanut menestyksellisesti muita luottamustehtäviä, taikka
3. suorittanut runsaasti erilaisia seuratoiminnan tehtäviä.
Kultaisen ansiomerkin, joka voidaan antaa vain seuran jäsenelle tai entiselle jäsenelle,
antamisesta päättää johtokunta ja on päätöksen oltava yksimielinen. Merkin yleisinä
jakoperusteina on:
1. että henkilö on ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta
2. että henkilölle on aikaisemmin annettu ansiomerkki
3. ja että hän tämän lisäksi on joko
1. hyvin pitkäaikaisesti ja menestyksellisesti toiminut seuran virkailijana johtokunnan
jäsenenä tai erilaisissa luottamustehtävissä, taikka
2. suorittanut muita erittäin suuriarvoisia tehtäviä seuran hyväksi.
Ansiomerkki ja kultainen ansiomerkki luovutetaan lunastuksetta ja niiden saajista pidetään
luetteloa.
SISÄ-SUOMEN METSÄSTYSSEURA RY:N VIIRIN SAANNÖT
Sisä-Suomen Metsästysseura ry :llä on ”pöytäviiri” jonka kuviona on vihreä metsäaiheinen
pohja, keskiviivan yläpuolella tunnuksena seuran merkki, sahalaitaisen alareunan kummassakin
sivussa tupsu, ja viiri on kiinnitetty tankoon niin että se riippuu pystyasennossa.
Viiri voidaan antaa kunnian- tai huomionosoituksena
1. seuratoimintaamme sivuaville ja seuraamme myötämielisesti suhtautuville järjestöille ja
seuroille tai yksityisille henkilöille
2. seuratoiminnassa ansioituneelle S.S.M.S:n jäsenelle.
Viiri annetaan maksutta ja sen antamisesta päättää seuran johtokunta ja on päätöksen oltava
yksimielinen.
Viirin antamisen yleiset edellytykset ovat:
Järjestöille jne. annettavan viirin antamisen ratkaisee kussakin yksittäistapauksessa johtokunta
huomioon ottamalla edellä olevat määräykset.
Seuran jäsenelle annettavan viirin:
että,
1. henkilö on tai on ollut seuramme jäsen vähintään viisitoista (15) vuotta
2. henkilö on vähintään 50-vuotias. Kuitenkin viiri voidaan antaa alle 50-vuotiaallekin, jos
muut viirin antamiseen vaikuttavat edellytykset ovat olemassa, ja henkilön on
vetäydyttävä hänestä johtumattomasta syystä syrjään seuratoiminnastamme. Tällaisina
syinä on pidettävä vaikeaa sairautta, paikkakunnalta poismuuttoa yms.
3. sekä henkilö on joko hyvin pitkäaikaisesti ja menestyksellisesti toiminut seuran
virkailijana, johtokunnan jäsenenä tai erilaisissa luottamustehtävissä, taikka suorittanut
muita erittäin suuriarvoisia tehtäviä seuran hyväksi.
Sisä-Suomen Metsästysseura ry:n rintamerkkien ja viirien säännöt hyväksytty vuonna 1966.
Muutettu 1987.