Jäsenhakemus

Sisä-Suomen Metsästysseuran ry:n sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen, riistanhoitoa ja metsästystä harrastava henkilö. Jäseneksi hakevalla henkilöllä on oltava kaksi suosittelijaa, joiden on oltava seuran jäseniä. Ennen varsinaista jäsenyyttä hakija hyväksytään ensin yhdeksi koevuodeksi. Hakija ei voi kuulua jäsenenä toiseen samalla paikkakunnalla toimivaan metsästysyhdistykseen. Jäsenhakemukset käsitellään SisäSuomen Metsästysseura ry:n vuosikokouksessa tammi-huhtikuussa ja kesäkokouksessa elokussa.

Etunimi:
Sukunimi:
Syntymäaika:
Arvo tai ammatti:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Onko hakijalla metsästyskortti suoritettuna? ei
Kyllä
Kuuluuko hakija muihin metsästysseuroihin? ei
Kyllä
Jos kuuluu, muihin seuroihin ja mistä saakka?:
Mitä metsästystä hakija pääasiassa harjoittaa?:
Mitä metsästys- ja riistanhoitoaluetta hakija tulisi pääasiassa käyttämään?:
Kuuluuko saman perheen jäseniä tähän seuraan? (nimet):
Suosittelijat 2kpl
Suosittelija:
Suosittelija:
Olen lukenut SSMS:n säännöt: Kyllä