Ohjeita

Tälle sivulle on koottu kosteikkotyöryhmän (käytännössä toistaiseksi johtokunta) ohjeita seuran jäsenille kosteikkoalueeseen liittyen.

  1. Kosteikolla vierailuja tulisi välttää pesintäaikana (1.4-9.9), jotta linnut saavat rauhassa hakea pesäpaikat ja poikueet etsiä ravintoa alueelta. Käytännössä suositellaan liikkumista vain mikäli huoltokäynti on ajankohtainen (loukut, pesät, padot).
  2. Patojen säädöstä vastaa nimetty henkilö, muut jäsenet eivät saa säätää patoja. Patojen säädöt haetaan keväällä ja vedenkorkeuden mukaan tehdään korjausliikkeitä kesän aikana.
  3. Kanuloukkujen ja minkkiloukkujen hoitoon on nimetty vastuuhenkilö, loukkujen kokeminen ja viritys on vastuuhenkilön hoidossa. Mikäli haluat mukaan loukkupyyntiin, laita johtokunnalle viestiä tai soita.
  4. Ruokintaa harrastetaan lähtökohtaisesti vain keväällä, jotta se toimisi muuttavien lintujen ”pysäyttäjänä” ja saisi ne jäämään alueelle. Kesän alussa ruokinta keskeytetään ja annetaan poikasten hakea ravinto luonnosta. Mikäli on kiinnostusta kosteikon ruokintapisteiden hoitoon, yhteyttä johtokuntaan.
  5. Kosteikolle on asennettu muutamia pesälaatikoita vesilintuja varten, nämä sijoitettu saarekkeisiin, joihin ei maayhteyttä. Pesien hoito ja kunnostukset johtokunnan kautta.
  6. Riistapelto tullaan kylvämään alkukesästä 2021, tästä lisää infoa lähempänä.
  7. Kosteikolle sijoitetaan riistakameroita

 

Kysyttävää? Yhteys johtokuntaan