Metsästyssäännöt

SSMS:N METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2022-2023

Sisä-Suomen metsästysseuran  metsästyssäännöistä päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa, joka pidetään sääntöjen mukaan touko-elokuun aikana.

Vierasluvat

 • Vieraslupia myönnetään enintään 2 kpl/jäsen koskien kanalintujen metsästystä ja 4 kpl/jäsen koskien jäniksen ja kyyhkyn metsästystä.
 • Vieraslupa, joka koskee vain pienpetojen pyyntiä, on 5€ / kausi seuran jäsenen vieraana.
 • Vierasluvalla ei saa metsästää fasaaneja.
 • Pienpetopyynnissä voi olla vieraita kerrallaan 3 henkilöä. Seuran jäsen opastaa vieraitaan seuran metsästysalueista ja säännöistä.
 • Isännän on oltava vieraan mukana

Rauta- teräs- ja kovien wolframihaulit on sallittu SSMS:n metsästysalueilla, ellei maanvuokrasopimuksissa muuta mainita.
Hirven metsästysoikeus on annettu Savio-Puttolan alueella Puttolan hirviseurueelle, Toivakan alueella Heiskan hirviseurueelle. Luvanvaraisten hirvieläinten ja suurpetojen metsästysoikeus annetaan Karstulan alueella Peuralammen hirviseurueelle.

Saaliskiintiöt

Saaliskiintiö on 20 pistettä/jäsen, joita 13 pistettä voi käyttää kanalintujen metsästykseen.

  • Riistakohtainen pisteytys:

  • Metso 9p. 1/jäsen
  • Teeri 4p.
  • Pyy 2p.
  • Metsähanhi 6p.
  • Jänis 2p.
  • Muut vesilinnut ja linturiista 0p.
  • Pienpedot ja turkisriista -2p, Maksimi -20p. Ansaituista (maksimi -20p) pisteistä puolet voi käyttää kanalintuihin.
  • Fasaani 1 /jäsen
  • Metsäkauris 2/jäsen

  Rauhoitusalueet

  • Marjoranta 4:540, alueella ei myöskään saa kouluttaa koiraa.
  • Saviolla, tilalla 410-411-4-673 sijaitseva peltoalue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, poislukien pienpetojen pyynti.
  • Peuralammella koppelo rauhoitettu seuraavilla alueilla: 5:148, 5:149, 5:166 ja 5:167.

  Metsäkauriin rauhoitusalueet:

  • Majala 4:561, 4:577
  • Riihipelto 4:673, Hyyppäänniemi 2:97 Lisä-Riihipelto 4:242. Majalan osa 4:458.
  • Koivumäki 143:8, Riihipellon lisä 4:314.
  • Harjunkoski 4:549, Heintie 4:543.
  • Uusi Västinki 4:178
  • Vanhakorpi 4:554

  Pyydä kartta maavoudilta. SSMS:n kartat löytyvät myös Oma Riista -palvelusta.

  Lajikohtaiset rauhoitukset

  Suositellaan kanalintunaaraiden rauhoittamista.
  Riistakeskuksen määrittelemät lajikohtaiset rauhoitukset, katso www.riista.fi.

  Poikkeuksia rauhoitussääntöihin

  • Koirakokeita voidaan pitää rauhoitusalueilla.
  • Koiraa voidaan kouluttaa, lain sallimissa puitteissa, metsästysajan ulkopuolella, myös rauhoitusalueilla, lukuunottamatta Marjoranta 4:540.
  • Seurataan myös mahd. tiedotuksia metsästyskauden aikana!

  Muut säännökset

  • Noudatetaan lakeja, asetuksia ja vuokralleantajien kanssa tehtyjä sopimuksia.
  • Kysy maavoudilta/johtokunnalta lupa riistakameroihin, riistan ruokintaan, ruokintarakennelmiin ja loukkuihin.