Metsästyssäännöt

SSMS:N METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2018

Sisä-Suomen metsästysseuran  metsästyssäännöistä päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa, joka pidetään sääntöjen mukaan touko-elokuun aikana.

Vierasluvat

 • Vieraslupia myönnetään enintään 2 kpl/jäsen koskien kanalintujen metsästystä ja 4 kpl/jäsen koskien jäniksen ja kyyhkyn metsästystä.
 • Vierasluvalla ei saa metsästää fasaaneja.
 • Vieraslupa, joka koskee vain pienpetojen pyyntiä, on maksutonta seuran jäsenen vieraana.
 • Pienpetopyyniissä voi olla vieraita kerrallaan 2 henkilöä. Seuran jäsen opastaa vieraitaan seuran metsästysalueista ja säännöistä.
 • Isännän on oltava vieraan mukana

Rauta- teräs- ja kovien wolframihaulit on sallittu SSMS:n metsästysalueilla, ellei maanvuokrasopimuksissa muuta mainita.
Suurpetojen metsästysoikeus on annettu Karstulan alueella Ossi Rajalan hirviseurueelle ja Toivakan alueella Heiskan hirviseurueelle.

Saaliskiintiöt

Saaliskiintiö on 20 pistettä/jäsen, joita 10 pistettä voi käyttää kanalintujen metsästykseen.

  • Riistakohtainen pisteytys:

  • Metso 9p.
  • Teeri 4p.
  • Pyy 2p.
  • Hanhi 6p.
  • Jänis 2p.
  • Muut vesilinnut ja linturiista 0p.
  • Pienpedot ja turkisriista -2p, Maksimi -20p.

  Fasaani 1 kpl/jäsen
  Metsäkauris 2kpl/jäsen

  Rauhoitusalueet

  • Laukaa, Savio, Puttola ja Lievestuore lohko: Koskee metsäkanalintuja ja jäniksiä. Savioon menevän tien länsipuolella olevat alueet 9-tieltäpäin Savion lavalle asti.
  • Peuralammen rauhoitusalue: Koskien metsäkanalintuja. Pitkälehto-Polunsuo-Loukkulehto ja Isosuon alue.
  • Peuralammella koppelo rauhoitettu seuraavilla alueilla: 5:148, 5:149, 5:166 ja 5:167.

  Metsäkauriin rauhoitusalueet:

  • Majala 4:561, 4:577 mailla.
  • Västinki 4:414 Rajala 4:522.
  • Riihipelto 4:60, Hyyppäänniemi 2:97 Lisä-Riihipelto 4:242. Majalan osa 4:458.
  • Koivumäki 143:8, Riihipellon lisä 4:314.
  • Harjunkoski 4:549, Heintie 4:543.
  • Uusi Västinki 4:178
  • Marjortanta 4:540, Marjokorpi 4:541
  • Vanhakorpi 4:554
  • Kirsti 23:0, Lisä-Kirsti 4:316.

  Pyydä kartta maavoudilta. SSMS:n kartat löytyvät myös Oma Riista -palvelusta.

  Lajikohtaiset rauhoitukset

  Suossitellaan kanalintunaaraiden rauhoittamista.
  Riistakeskuksen määrittelemät lajikohtaiset rauhoitukset, katso www.riista.fi.

  Poikkeuksia rauhoitussääntöihin

  • Koirakokeita voidaan pitää rauhoitusalueilla.
  • Koiraa voidaan kouluttaa, lain sallimissa puitteissa, metsästysajan ulkopuolella, myös rauhoitusalueilla.
  • Seurataan myös mahd. tiedotuksia metsästyskauden aikana!

  Muut säännökset

  • Noudatetaan lakeja, asetuksia ja vuokralleantajien kanssa tehtyjä sopimuksia.