Metsästyssäännöt

SSMS:N METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2017

Sisä-Suomen metsästysseuran  metsästyssäännöistä päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa, joka pidetään sääntöjen mukaan touko-elokuun aikana.

Vierasluvat

 • Vieraslupia myönnetään enintään 2 kpl/jäsen koskien kanalintujen metsästystä ja 4 kpl/jäsen koskien jäniksen metsästystä.
 • Vieraslupa maksaa 10 € ja on voimassa yhden vuorokauden Vieraslupa maksetaan pankkiin seuran tilille FI51 529064 40000854 etukäteen.
 • Maksukuitti on oltava vieraan mukana.
 • Luvan käyttöpäivä ja vieraan nimi merkitään maksukuittiin ennen metsälle lähtöä.
 • Kaadettu riista vähentää jäsenen saaliskiintiötä, samoin kuin hän itse riistan kaataisi.
 • Jäsen on velvollinen ilmoittamaan vieraansa kaataman riistan.
 • Vieraslupa, joka koskee vain pienpetojen pyyntiä, on maksutonta seuran jäsenen vieraana.
 • Pienpetopyyniissä voi olla vieraita kerrallaan 2 henkilöä. Seuran jäsen opastaa vieraitaan seuran metsästysalueista ja säännöistä.

Saaliskiintiöt

Saaliskiintiö on 20 pistettä/jäsen, joita 10 pistettä voi käyttää kanalintujen metsästykseen.

  Riistakohtainen pisteytys:

 • Metso 9p.
 • Teeri 4p.
 • Pyy 2p.
 • Hanhi 6p.
 • Jänis 2p.
 • Muut vesilinnut ja linturiista 0p.
 • Pienpedot ja turkisriista 0p.
 • Fasaani 1 kpl

Rauhoitusalueet

 • Laukaa, Savio, Puttola ja Lievestuore lohko: Koskee metsäkanalintuja ja jäniksiä. Savioon menevän tien länsipuolella olevat alueet 9-tieltäpäin Savion lavalle asti.
 • Peuralammen rauhoitusalue: Koskien metsäkanalintuja. Pitkälehto-Polunsuo-Loukkulehto ja Isosuon alue.
 • Peuralammella Ahosen mailla (rek.n:o 5:148, 5:149, 5:166 ja 5:167) on koppelo rauhoitettu.

Metsäkauriin rauhoitusalueet

 • Anne ja Jouko Tammela, Majala 4:561, 4:577 mailla.
 • Oksanen Juhani, Västinki 4:414 Rajala 4:522.
 • Sinijärvi Tuomo, Riihipelto 4:60, Hyyppäänniemi 2:97 Lisä-Riihipelto 4:242. Majalan osa 4:458.
 • Koivumäki 143:8, Riihipellon lisä 4:314.
 • Harjunkoski 4:549, Heintie 4:543.
 • Antero Savolainen Uusi Västinki 4:178
 • Jussila Antero ja Kirsti Marjortanta 4:540, Marjokorpi 4:541
 • Hytönen Taneli Vanhakorpi 4:554
 • Hytönen Juho, Kirsti 23:0, Lisä-Kirsti 4:316.

Pyydä kartta maavoudilta. SSMS:n kartat ovat myös saatavilla Oma Riista -palvelussa.

Lajikohtaiset rauhoitukset

Riistakeskuksen määrittelemät lajikohtaiset rauhoitukset, katso www.riista.fi.

Poikkeuksia rauhoitussääntöihin

 • Koirakokeita voidaan pitää rauhoitusalueilla.
 • Koiraa voidaan kouluttaa, lain sallimissa puitteissa, metsästysajan ulkopuolella, myös rauhoitusalueilla.
 • Seurataan myös mahd. tiedotuksia metsästyskauden aikana!

Muut säännökset

 • Noudatetaan lakeja, asetuksia ja vuokralleantajien kanssa tehtyjä sopimuksia.
 • Rauta- teräs- ja kovien wolframihaulia ei sallita seuran metsästysalueilla, ei koske vesilintuja.
 • Suurpetojen metsästysoikeus on annettu Puttolan alueella Puttolan hirviseurueelle, Karstulan alueella Ossi Rajalan hirviseurueelle ja Toivakan alueella Heiskan hirviseurueelle.