Metsästyssäännöt

SSMS:N METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2021-2022

Sisä-Suomen metsästysseuran  metsästyssäännöistä päätetään vuosittain seuran kesäkokouksessa, joka pidetään sääntöjen mukaan touko-elokuun aikana.

Vierasluvat

 • Vieraslupia myönnetään enintään 2 kpl/jäsen koskien kanalintujen metsästystä ja 4 kpl/jäsen koskien jäniksen ja kyyhkyn metsästystä.
 • Vieraslupa, joka koskee vain pienpetojen pyyntiä, on 5€ / kausi seuran jäsenen vieraana.
 • Vierasluvalla ei saa metsästää fasaaneja.
 • Pienpetopyynnissä voi olla vieraita kerrallaan 3 henkilöä. Seuran jäsen opastaa vieraitaan seuran metsästysalueista ja säännöistä.
 • Isännän on oltava vieraan mukana

Rauta- teräs- ja kovien wolframihaulit on sallittu SSMS:n metsästysalueilla, ellei maanvuokrasopimuksissa muuta mainita.
Hirven metsästysoikeus on annettu Savio-Puttolan alueella Puttolan hirviseurueelle, Toivakan alueella Heiskan hirviseurueelle. Luvanvaraisten hirvieläinten ja suurpetojen metsästysoikeus annetaan Karstulan alueella Peuralammen hirviseurueelle.

Saaliskiintiöt

Saaliskiintiö on 20 pistettä/jäsen, joita 13 pistettä voi käyttää kanalintujen metsästykseen.

  • Riistakohtainen pisteytys:

  • Metso 9p. 1/jäsen
  • Teeri 4p.
  • Pyy 2p.
  • Hanhi 6p.
  • Jänis 2p.
  • Muut vesilinnut ja linturiista 0p.
  • Pienpedot ja turkisriista -2p, Maksimi -20p. Ansaituista (maksimi -20p) pisteistä puolet voi käyttää kanalintuihin.
  • Fasaani 1 /jäsen
  • Metsäkauris 2/jäsen

  Rauhoitusalueet

  • Marjoranta 4:540, alueella ei myöskään saa kouluttaa koiraa.
  • Saviolla, tilalla 410-411-4-673 sijaitseva peltoalue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, poislukien pienpetojen pyynti.
  • Peuralammella koppelo rauhoitettu seuraavilla alueilla: 5:148, 5:149, 5:166 ja 5:167.
  • Peuralammen kosteikkoalue + 150 metrin vyöhyke kosteikon rajojen ulkopuolella rauhoitettu kaikelta metsästykseltä kuluvalla metsästyskaudella. Poikkeuksena pienpetojen loukkupyynti ympäri vuoden, pienpetojen pintapyynti 1.10.2021 alkaen ja hirvieläinten metsästys 1.10.2021 alkaen (tai myöhemmin lajin luvallisena pyyntiaikana) sallittu, poislukien metsäkaurispukin kevätjahti keväällä 2022. Epäselvissä tilanteissa kysy ohjeita johtokunnalta.

  Metsäkauriin rauhoitusalueet:

  • Majala 4:561, 4:577
  • Riihipelto 4:60, Hyyppäänniemi 2:97 Lisä-Riihipelto 4:242. Majalan osa 4:458.
  • Koivumäki 143:8, Riihipellon lisä 4:314.
  • Harjunkoski 4:549, Heintie 4:543.
  • Uusi Västinki 4:178
  • Vanhakorpi 4:554

  Pyydä kartta maavoudilta. SSMS:n kartat löytyvät myös Oma Riista -palvelusta.

  Lajikohtaiset rauhoitukset

  Suositellaan kanalintunaaraiden rauhoittamista.
  Riistakeskuksen määrittelemät lajikohtaiset rauhoitukset, katso www.riista.fi.

  Poikkeuksia rauhoitussääntöihin

  • Koirakokeita voidaan pitää rauhoitusalueilla.
  • Koiraa voidaan kouluttaa, lain sallimissa puitteissa, metsästysajan ulkopuolella, myös rauhoitusalueilla, lukuunottamatta Marjoranta 4:540.
  • Seurataan myös mahd. tiedotuksia metsästyskauden aikana!

  Muut säännökset

  • Noudatetaan lakeja, asetuksia ja vuokralleantajien kanssa tehtyjä sopimuksia.
  • Kysy maavoudilta/johtokunnalta lupa riistakameroihin, riistan ruokintaan, ruokintarakennelmiin ja loukkuihin.